Politická práca

Pôsobenie v politike

Európske kresťanské politické hnutie (ECPM)

sa mi stalo veľmi blízkym svojím programom a hodnotami, ktoré spoločne v Európe presadzujeme.

ECPM stojí na piatich pilieroch:

  • Zachovávanie ľudskej dôstojnosti a ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
  • Presadzujeme také ekonomické princípy, ktoré vďaka inováciám a malým rodinným firmám vytvárajú nové pracovné príležitosti pre ľudí.
  • Rodiny a prirodzené manželstvá.
  • Sloboda viery, svedomia a prejavu.
  • Boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Objavte viac na našom webe www.ecpm.info

Moje témy

Ľudská dôstojnosť

✔ Je ma počuť, ak ide o otázky ľudskej dôstojnosti či ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. 

✔ Podporujem paliatívnu starostlivosť, ktorá zabezpečuje dôstojné podmienky pre prirodzené umieranie.

Branislav Škripek témy náboženská sloboda

Náboženská sloboda

✔ Zastávam sa prenasledovaných kresťanov a hovorím o slobode vierovyznania. Spoluorganizoval som konferenciu o prenasledovaní kresťanov.

✔ Osobne som bol v Pakistane, aby som sa pýtal na situáciu s Asiou Bibi. Vyzýval som na oslobodenie Petra Jašeka z väzenia a zastal som sa aj členov náboženskej skupiny Falun Gong, ktorým v Číne nezákonne odoberajú orgány. 

Branislav Škripek témy Zahraničná politika Blízky východ

Zahraničná politika so špeciálnym zreteľom na Blízky východ

✔ Vycestoval som do Sýrie len 10 km od vojnovej zóny a stretol som sa s bojovníkmi domobrany, ktorí chránili svoje domovy pred ISIS.

✔ Osobne som bol viackrát priamo v utečeneckých táboroch, aby som monitoroval využitie finančných prostriedkov z EÚ na pomoc utečencom. 

✔ Venujem sa Blízkemu východu, aby sa problémy riešili tam, kde vznikajú ako najúčinnejšia prevencia utečeneckej krízy. Kvóty na prijatie utečencov nepovažujem za dobré riešenie.

Branislav Škripek témy kresťanské hodnoty

Kresťanské hodnoty a hlas kresťanov v Európe

✔ EÚ založili kresťanskí politici, a preto sa hlásim k ich odkazu. Považujem za nutné, aby sa EÚ prinavrátila k židovsko-kresťanským koreňom. Kresťanov by malo byť v Európe počuť.

✔ Ako kresťania potrebujeme spolupracovať, preto sa snažím spájať kresťanských politikov a aktivistov doma či v Európe.

Zdravá spoločnosť bez korupcie a občianska angažovanosť

✔ Podal som 5 podaní na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a osobne som sa stretol s generálnym riaditeľom OLAF-u Giovannim Kesslerom. 

✔ Vyzývam ľudí, aby sa angažovali pre dobro komunity a spoločnosti. Zorganizoval som konferenciu, ktorá poukazovala na dopady korupcie na spoločnosť. 

Branislav Škripek témy prirodzená rodina

Prirodzená rodina

Prirodzenú rodinu považujem za základ spoločnosti. Preto:

✔ Obhajujem právo rodičov na výchovu detí. Pridávam sa k boju proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Mladí sú viac chránení pred nebezpečnými drogami: EP schválil moju správu o zakázaní dvoch syntetických drog.

✔ Vystúpil som veľakrát na ochranu týraných žien, no nepodporujem Istanbulský dohovor, ktorý nerieši skutočné príčiny vzniku násilia na ženách, ako drogovú závislosť, chudobu, alkoholizmus a iné. 

✔ Každý človek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu má svoju dôstojnosť, no odmietam gender ideológiu, pretože poškodzuje spoločnosť.

Branislav Škripek témy Európa

Výhodná EÚ a silné Slovensko

✔ Ozývam sa, keď treba hájiť suverenitu našej vlasti v etických otázkach, rodinnom a sociálnom práve. 

✔ Napriek mojim výhradam voči fungovaniu EÚ, považujem ju za projekt, ktorý prináša výhody pre Slovensko.

✔ V EP sme napríklad zrušili roaming – zlacnilo sa  volanie, SMS a internet v zahraničí či zakázali jednorazové plasty.

✔ Pomohol som zastaviť prax pretáčania kilometrov pri dovážaných jazdených autách. Prispel som k efektívnejšiemu výberu diaľničného mýta od zahraničných vodičov, vďaka čomu Slovensko získava desiatky tisíc eur.

Odpočet práce v Európskom parlamente 2014-2019

V europarlamente som patril do prvej stovky poslancov s najväčším počtom prejavov

Toto je rebríček mojich TOP 5 odvážnych vystúpení:

Najvplyvnejší slovenský europoslanec za rok 2019

Organizácia Votewatch analyzovala prácu a vplyv 751 europoslancov. V zverejnenom rebríčku podľa krajín som obsadil 1. miesto medzi slovenskými zástupcami.

Ocenenie mojej práce vnímam ako potvrdenie toho, o čo som sa snažil celý čas – zastupovať občanov Slovenska a byť hlasom kresťanov zo Slovenska v Európskom parlamente.

0
vystúpení na plenárnych schôdzach

Ako hlas slovenských voličov som ozýval sa vždy, keď to bolo potrebné. Napríklad:

  • Škripek k prípadu Jána Kuciaka: Slovensko sa prebúdza z letagie a čaká ho veľká práca.
  • Zabráňme presunu firiem s nevyriešenými pohľadávkami.
  • EÚ potrebuje získať dôveru, nie právomoci.
  • Istanbulský dohovor: Dobrý cieľ, zlý nástroj.
  • Začnime riešiťdemografickú krízu – podporou prirodzenej rodiny.
0
krát spravodajca

z toho 4 správy ako spravodajca (podrobenie nových psychoaktívnych látok kontrolným opatreniam, výmena daktyloskopických údajov v Chorvátsku, výmena daktyloskopických údajov v Írsku, výmena údajov o DNA v Írsku), 1 stanovisko ako spravodajca (Elektronické cestné mýtne systémy a výmena informácií o nezaplatenom mýte) a 2 správy v roku 2019

0
uznesení ako tieňový spravodajca

z toho 7 správ ako tieňový spravodajca (napríklad: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, Vplyv veľkých dát na základnépráva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva) a 3 stanoviská ako tieňový spravodajca (napríklad Európsky kódex elektronickej komunikácie)

6x spoluautor písomných deklarácií
1x návrh individuálneho uznesenia (o potrebe osobitnej pomoci kresťanským utečencom)
215x spolupodpísané návrhy uznesení

65x autor pozmeňujúcich návrhov ku legislatívnym návrhom/správam

200x organizovanie a spoluorganizovanie podujatí

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore