Novinky

  • Všetky novinky
  • Kresťanské hodnoty
  • Ľudské práva a dôstojnosť
  • Náboženská sloboda
  • Prirodzená rodina
  • Slovenská politika
  • Výhodná EU, silné Slovensko
  • Zahraničná politika
  • Zdravá spoločnosť
13 640-krát ďakujem za dôveru

01. 10. 2023

Srdečné a mnohonásobné ďakujem všetkým vám, priateľom, známym, podporovateľom, a všetkým mne neznámym, ktorí ste mi prejavili svoju dôveru a dali ste mi volebný hlas pre pôsobenie v NR SR! …

Škripek je za BIO deti

17. 10. 2018

Minulý týždeň Rada Európy prijala kontroverznú správu s názvom: “Súkromný a rodinný život: dosiahnutie rovnosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.” Správa bola prijatá 67 hlasmi, 14 poslancov sa zdržalo a…

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore