Novinky

  • Všetky novinky
  • Kresťanské hodnoty
  • Ľudské práva a dôstojnosť
  • Náboženská sloboda
  • Prirodzená rodina
  • Slovenská politika
  • Výhodná EU, silné Slovensko
  • Zahraničná politika
  • Zdravá spoločnosť
Na Veľký piatok sme ticho

30. 03. 2024

Veľký piatok – deň ukrižovania Ježiša Krista. Človek zabil Božieho Syna, a ten zostúpil do ríše smrti. Toto si dnes pripomíname, nad tým hĺbame, aj trúchlime. Bolo to pre hriech…

Čo s mobilmi na školách

27. 03. 2024

Myslím si, že deti a mládež by nemali mať mobilné telefóny ani tablety u seba po celú dobu výučby. Je nutné aby mali pokoj ku vzdelávaciemu procesu a tiež, aby…

Som na „festivale demokracie“

16. 03. 2024

Dnes som na volebnom sneme KDH v Žiline, ktorý som nazval „festivalom demokracie.“ Táto strana dodržuje pravidlá svojej organizácie, opiera sa o solídnu členskú základňu a majú svoju pevnú a…

Kandidujem do Európskeho parlamentu

11. 03. 2024

V európskom parlamente chceme stáť za hodnotami života – ktoré prinášajú rozvoj, pokoj, dobro, spravodlivosť, dôstojnosť človeka pre celý jeho život. Nie, nemôže ísť o presadzovanie „práva na smrť.“ Áno,…

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore