Kandidujem do Európskeho parlamentu

V európskom parlamente chceme stáť za hodnotami života – ktoré prinášajú rozvoj, pokoj, dobro, spravodlivosť, dôstojnosť človeka pre celý jeho život. Nie, nemôže ísť o presadzovanie „práva na smrť.“ Áno, KDH má niesť zástavu kresťanskej a konzervatívnej politiky v európskom politickom priestore.

Pre kandidatúru som sa rozhodol, pretože v Európe potrebujeme Slovensko, ktoré je hrdo kresťanské, múdro rozvážne a skutočne slobodné.

Som presvedčený a budem zastávať názor, že je demokratickou výsadou nesúhlasiť s iniciatívami a politikami, ktoré spochybňujú slobodu slova alebo znevažujú kresťanské hodnoty a slovenské tradície.

Európska politika sa potrebuje oslobodiť od škodlivých ideologických prímesí, ktorými sú

  1. Zelená politika ako transformácia s neuskutočniteľnými kritériami.
  2. ⁠Právo na smrť – potrat, či eutanazia. Potrebujeme život namiesto vymierania, či priam zabíjania.
  3. Poriadok v chápaní, postavení, určení – dopĺňania sa mužov a žien. Prekrútená Rodová ideológia vnáša chaos do božieho poriadku stvorených vecí.

Európa starne a potrebujeme vypracovať nové ekonomické, sociálne a zdravotné koncepty, ako riešiť demografiu a teda ekonomiku. Potrebujeme dobrú zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich, aby sme sa nebáli zomrieť, lež zomierali dobre a dôstojne.

Svojou kandidatúrou chcem pádne prispievať k tomu, aby KDH nieslo zástavu kresťanskej a konzervatívnej politiky v európskom politickom priestore a ak Boh a vy rozhodnote, budem vaším zástupcom v Európskom parlamente.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore