Branislav Škripek: Právo náboženského presvedčenia nie je samozrejmosťou pre všetky krajiny

Zajtra sa bude Európsky parlament zaoberať správou, ktorá rieši otázku podpory slobody náboženského presvedčenia. Toto základné ľudské právo je vo svete potláčané, mnohí ľudia trpia a sú zabíjaní pre svoju vieru. Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ (ďalej Správa) rieši hlavne problematiku prenasledovaných osôb. […]

Branislav Škripek: Právo náboženského presvedčenia nie je samozrejmosťou pre všetky krajiny Read More »

Náboženská sloboda