Ľudské práva a dôstojnosť

Na Veľký piatok sme ticho

Veľký piatok – deň ukrižovania Ježiša Krista. Človek zabil Božieho Syna, a ten zostúpil do ríše smrti. Toto si dnes pripomíname, nad tým hĺbame, aj trúchlime. Bolo to pre hriech človeka, bolo to za mňa, smrť okúsil namiesto mňa. Namiesto nás. Aby sme tak mohli získať slobodu. Na to bola potrebná smrť. Prajem a vyprosujem […]

Na Veľký piatok sme ticho Read More »

Kresťanské hodnoty, Ľudské práva a dôstojnosť

Čo s mobilmi na školách

Myslím si, že deti a mládež by nemali mať mobilné telefóny ani tablety u seba po celú dobu výučby. Je nutné aby mali pokoj ku vzdelávaciemu procesu a tiež, aby vedeli, aké to je, byť bez mobilu. Aby mali šancu pochopiť, že taký je normálny život! Čo myslíte, je potrebná regulácia mobilov na školách? Zaujíma

Čo s mobilmi na školách Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Prirodzená rodina, Zdravá spoločnosť

Ako efektívne pomôcť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením?

Zaujímavé stretnutie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Českej republiky, pánom Marianom Jurečkom. Môžeme si vážiť, že pri svojich povinnostiach na Slovensku si našiel čas pre kolegov z KDH a okrem malého súkromného stretnutia prišiel aj na okrúhly stôl ohľadom pomoci znevýhodneným osobám. Ten zvolalo KDH po tragickej udalosti, kedy si zúfalá matka nevedela

Ako efektívne pomôcť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením? Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Slovenská politika

Zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi

Hodiť sa pod vlak s postihnutou dcérkou v náručí je strašné. Ale niečo strašné potom ostalo aj na manželovi a ďalších dvoch deťoch. Týka sa to teda aj duševnej sily, duševného zdravia ľudí, ktorí sa o znevýhodnených starajú. A je to aj o rodine a komunite ľudí okolo. Treba to riešiť. KDH koná. Na pondelok

Zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Prirodzená rodina

Ak to nezastaví medzinárodné spoločenstvo, tak na stave Palestíny sa nič nezmení

Podnecovanie a výchova k nenávisti sú absolútne neakceptovateľné prístupy. No zvlášť, ak tak robí samotná vládna autorita, či predstavitelia inštitúcií, ktorí majú pomáhať. Pripomenuli sme si Európsky deň pietnej spomienky na obete terorizmu. Tieto činy boli zastrašujúce tým, že sa udiali znenazdajky, v pokojných mestách a boli vraždení bezbranní civilisti. Postrieľaní ľudia v divadle Bataclan,

Ak to nezastaví medzinárodné spoločenstvo, tak na stave Palestíny sa nič nezmení Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Zahraničná politika

Kandidujem do Európskeho parlamentu

V európskom parlamente chceme stáť za hodnotami života – ktoré prinášajú rozvoj, pokoj, dobro, spravodlivosť, dôstojnosť človeka pre celý jeho život. Nie, nemôže ísť o presadzovanie „práva na smrť.“ Áno, KDH má niesť zástavu kresťanskej a konzervatívnej politiky v európskom politickom priestore. Pre kandidatúru som sa rozhodol, pretože v Európe potrebujeme Slovensko, ktoré je hrdo

Kandidujem do Európskeho parlamentu Read More »

Kresťanské hodnoty, Ľudské práva a dôstojnosť, Zahraničná politika

Jeruzalem vypovedá o živote aj bez slov

Hlboko výrečne a živo. Toto je dnes – a žiaľ, už dlho – život bežných Izraelcov. Neviete, kedy na vás zaútočí niekto s nožom, alebo sa hocikde strhne samovražedná streľba sfanatizovaných ľudí, čo sú presvedčení, že je správne, ba dokonca hrdinské zabiť Žida alebo „západniara.“ Je hrozné, kam doviedlo nezmyselné správanie palestínskych politických vodcov celú

Jeruzalem vypovedá o živote aj bez slov Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Zahraničná politika

Asi najhlúpejšie politické vedenie na svete

Som v Izraeli na konferencii o nenávisti a je mi z toho poriadne zle. Žiaľ, toto je surová pravda. Palestínsky národ má asi najhlúpejšie politické vedenie na svete. 70 rokov vedú svoj ľud zabíjať spoluobčanov a nie rozvíjať svoj štát, územie, štruktúry života. Palestínčanov je mi skutočne ľúto. V Jeruzaleme sa nás zišlo 21 politických

Asi najhlúpejšie politické vedenie na svete Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Zahraničná politika

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore