Prirodzená rodina

Čo s mobilmi na školách

Myslím si, že deti a mládež by nemali mať mobilné telefóny ani tablety u seba po celú dobu výučby. Je nutné aby mali pokoj ku vzdelávaciemu procesu a tiež, aby vedeli, aké to je, byť bez mobilu. Aby mali šancu pochopiť, že taký je normálny život! Čo myslíte, je potrebná regulácia mobilov na školách? Zaujíma […]

Čo s mobilmi na školách Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Prirodzená rodina, Zdravá spoločnosť

Zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi

Hodiť sa pod vlak s postihnutou dcérkou v náručí je strašné. Ale niečo strašné potom ostalo aj na manželovi a ďalších dvoch deťoch. Týka sa to teda aj duševnej sily, duševného zdravia ľudí, ktorí sa o znevýhodnených starajú. A je to aj o rodine a komunite ľudí okolo. Treba to riešiť. KDH koná. Na pondelok

Zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi Read More »

Ľudské práva a dôstojnosť, Prirodzená rodina

Europoslanec Škripek kritizuje španielsku školu, ktorá v knižniciach zakázala 200 detských kníh

Europoslanec Branislav Škripek (Kresťanská únia) v rozprave Európskeho parlamentu poukázal na problém v španielskej škole, ktorá hrubo zasiahla do  rozhodovania rodičov ohľadom výchovy svojich detí a tým aj do kultúrneho dedičstva Európy. Deti v španielskych školách si už nebudú môcť požičať z knižnice cez 200 kníh, nakoľko podľa španielskej školskej komisie pre rodovú rovnosť sú

Europoslanec Škripek kritizuje španielsku školu, ktorá v knižniciach zakázala 200 detských kníh Read More »

Prirodzená rodina

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore