Europoslanec Branislav Škripek sa ako prvý Slovák stal predsedom ECPM

V pondelok neskoro popoludní zasadalo valné zhromaždenie Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM). Doterajší predseda Peter Östman sa vzdal vedenia a Branislav Škripek bol menovaný za dočasného predsedu ECPM s plnými právomocami. Riadne voľby hnutia sa budú konať v druhej polovici roka 2017 a B. Škripek bude kandidovať za predsedu.

ECPM  je jediná politická sila na európskej úrovni, ktorá  má v názve “kresťanská” a Slovák na jej čele stojí prvýkrát.  ECPM  tvoria členovia z 15-tich krajín Európy a 52 z nich aktívne pôsobí  vo svojich národných parlamentoch. Ďalších 5 členov, vrátane Branislava Škripeka, sú poslancami Európskeho parlamentu.

„ECPM sa mi stalo veľmi blízkym svojím programom a hodnotami, ktoré spoločne v Európe presadzujeme,” povedal Branislav Škripek. Hnutie stojí na piatich pilieroch, ktoré tvoria jeho DNA. Nový slovenský predseda ECPM ich predstavuje: „V Európe nám v prvom rade ide o zachovávanie ľudskej dôstojnosti a ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Ďalej presadzujeme také ekonomické princípy, ktoré vďaka inováciám a malým rodinným firmám  vytvárajú nové pracovné príležitosti pre ľudí. Našou prioritou sú tiež rodiny a prirodzené manželstvá. Slobodu viery, svedomia a prejavu považujeme za kľúčové pre našu demokratickú spoločnosť. A tiež  bojujeme proti obchodovaniu s ľuďmi, čo považujeme za novodobú formu otroctva.”

Branislav Škripek bude i naďalej pôsobiť ako europoslanec v EP za OĽaNO. Členmi ECPM sa stali aj niektorí ďalší národní poslanci. „Ako predseda európskeho hnutia a slovenský europoslanec budem naďalej pracovať pre dobro našej slovenskej vlasti a Európskeho spoločenstva.  Žijeme v turbulentných  časoch, kde sa nám rúcajú mnohé zaužívané veci. Čelíme novým svetovým výzvam a len spoločne ako Európania ich budeme môcť zvládnuť. Som však presvedčený, že ak sa odvrátime od biblických princípov, zastavíme Božie požehnania pre náš kontinent a bez jeho pomoci nebudeme mať pokojnú a prosperujúcu Európu. Musíme ich preto prinavrátiť do politiky. Spoločne s mojimi kolegami z ECPM budeme pracovať na tom, aby sme našim deťom odovzdali bezpečnú a dobrú Európu,”povedal na záver Branislav Škripek, predseda ECPM.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore