Modlitebné raňajky v parlamente Walesu

Stretnutie, ktoré sa nieslo pod názom Nádej pre národ, sa uskutočnilo v spoločnosti politikov a ďalších ľuďí živej viery a úcty k Bohu, pochádzajúcich z 20-tich krajín sveta. Boli to ľudia, ktorí vedia, že od Neho potrebujeme pre spoločnosť, aj politiku požehnanie dobrými vecami. A že nám ich dáva, keď sa k Nemu vieme obrátiť a pýtať si ich.

Politici aj predstavitelia cirkví vo Walese si veľmi vážia prebudeneckú históriu svojej krajiny, a jednotlivcov, ktorí tieto hnutia rozvíjali, pretože v tých vlnách oživenia viery sa obrátilo k Bohu státisíce ľudí, čo Wales a Anglicko vždy ohromne posúvalo vpred – spoločensky, hospodársky, ekonomicky.

Stále sa s úctou modlia o tieto duchovné hnutia Zhora, aby znovu nastali.

Bol to dobrý čas, vytvorenie kontaktov a duševný odpočinok od napätej politiky.

Tento rok si Wales pripomína aj 150rokov pôsobenia misijnej organizácie Armády spásy, takže sme tam mali ich hudobný zbor a hodnostárov tejto organizácie. Na Slovensku ich poznáme málo, ale v skratke – je to skupina ľudí čo prijali posolstvo Ježiša Krista, a začali konať pre slabých, zraniteľných a chudobných ľudí skutky pomoci a milosrdenstva. Zhodou okolností majú v depozitári Waleského parlamentu aj originálny klobúk ich zakladateľa, prvého generála Williama Bootha.

Leitmotívom Armády spásy je „Srdce Bohu, ruky ľuďom“ – teda približujú sa k tým, čo sú nejako na okraji spoločnosti, zabudnutí, osamelí či hľadajúci.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore