Zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi

Hodiť sa pod vlak s postihnutou dcérkou v náručí je strašné. Ale niečo strašné potom ostalo aj na manželovi a ďalších dvoch deťoch. Týka sa to teda aj duševnej sily, duševného zdravia ľudí, ktorí sa o znevýhodnených starajú. A je to aj o rodine a komunite ľudí okolo. Treba to riešiť.

KDH koná. Na pondelok 25. marca zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi. Pozývame zástupcu Ministerstva práce, zástupcov parlamentných strán, Verejného ochrancu práv, Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, Komisára pre deti, zástupcov ZMOSu, Únie miest Slovenska, SK8 a organizácií, ktoré sa venujú práci so zdravotne znevýhodnými osobami. Účasť tiež prisľúbil minister práce a sociálnych vecí Českej republiky, Marián Jurečka.

Martina Holečková – predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť:

,,Musíme si pred týmto problémom prestať zakrývať oči a začať konečne konať. Problémov je v tejto oblasti skutočne veľa. Napríklad nízke príspevky od štátu, ktoré často nestačia ani na pokrytie najbežnejších výdavkov. Či odľahčovacia služba, ktorá v skutočnosti funguje iba na papieri a bežný človek k nej de facto nemá prístup.“

Miriam Lexmann – europoslankyňa a líderka kandidátky KDH v eurovoľbách:

“Slovensko má síce k dispozícii eurofondy aj na financovanie sociálnej oblasti, no nevie ich dlhodobo efektívne využiť na systémové reformy, ktoré by zabezpečili lepšie fungovanie sektora. V rámci Európskej stratégie pre oblasť starostlivosti som presadila požiadavku dostupných odľahčovacích služieb pre opatrovateľov, aby si mohli pri tejto fyzicky a psychicky ťažkej práci oddýchnuť. Medzi ďalšie návrhy patrilo aj poskytovanie psychologickej podpory, ktorá je pri nepretržitej starostlivosti o deti či príbuzných nevyhnutnosťou.”

Alena Novotná – matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a kandidátka v eurovoľbách:

,,Starostlivosť o osoby so zdravotným znevýhodnením je práca na plný úväzok, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Špecifickou skupinou sú rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú neviditeľné. Rodičia týchto detí sú psychicky a fyzicky unavení a osobitne finančne zaťažení. Finančné zaťaženie rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením sa v priemere pohybuje okolo 4 217€ ročne.”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore