Zdieľajme si chýbanie

Keď nám niekto zomrie, ešte dlho nám chýba. Zvlášť, keď sme sa o neho dlho starali. A kdesi v hĺbke duše poteší, keď sa s týmto môžme podeliť s tými, čo to tiež zažili.

To sú stretnutia, ktoré paliatívne oddelenie NOÚ začalo organizovať.

Pred pár dňami bolo také v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Tretie spomienkové stretnutie pozostalých pacientov, ktorí svoje posledné dni života prežili na oddelení paliatívnej medicíny NOU a v starostlivosti mobilného hospicu s lekármi a zdravotnými sestrami, ktorí sa o nich v závere života starali.

Ďakujem svojej manželke Andrejke a jej kolegyniam za túto prácu.

A tiež aj ja týmto ďakujem všetkým účinkujúcim, ktorí svojim umením prispeli ku príjemnej atmosfére celého podujatia, menovite: Sime Magušinovej, Anne Drevickej, manželom Varhaníkovcom, Jurajovi Purdešovi a Jane Nagy – Juhász, otcovi Františkovi Skoncovi, a za doprevádzanie slovom ombudsmanovi Róbertovi Dobrovodskému.

Rovnako, veľká vďaka patrí aj: Prockl Company (ozvučenie podujatia), Michal Hirko (foto a video záznam), Ján Vlčko (catering)

https://www.ivpm.sk

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore