Prečo kandidujem do volieb s KDH?

Branislav Škripek KDH

Chápem, že to môže byť prekvapujúce, ale nie je to náhodné, má to svoj dôvod. Lebo – slušnosť, spravodlivosť a rešpekt voči Bohu je to, o čo mi v politike ešte stále ide! Spolu so mnou to takto porozumeli aj moji priatelia Martin Štuk a Richard Kráľovič.

Modlievam sa za našu vlasť a záleží mi, aby bolo Slovensko požehnaným miestom! Uvedomil som si pritom, že je veľmi potrebné,aby mala kresťanská demokracia v našom parlamente silné zastúpenie. Tzn. pevné miesto a dôrazný hlas, k čomu je potrebná silná voličská podpora. Preniklo ma, že je veľmi potrebné, aby KDH ako strana vstúpilo v týchto voľbách do NR SR a že ja pre to musím urobiť čo najviac.

Taký bol aj môj predchádzajúci zámer, aby sme sa s KDH do volieb spojili, ale to sa, žiaľ, nepodarilo. Následné rozhovory s kolegami v Kresťanskej únii viedli k tomu, že sa budú uchádzať o podporu voličov na koaličnej kandidátke so stranami Oľano a Za ľudí. Prajem im k tomu všetko dobré a ďakujem im za doterajšiu spoluprácu. Vážim si dobré veci, ktoré sa nám podarilo uskutočniť a prajem KÚ dobrý rozvoj, nech sú nositeľom ďalších dobrých vecí pre Slovensko. Odchádzam v dobrom, prajem KÚ dobro a na svoju cestu som ich požiadal aj o prianie a požehnanie. A to mi aj vyjadrili. Ide nám predsa o spoločnú vec – aby bolo v parlamente viac kresťanov. Som presvedčený, že kvôli tomuto cieľu musíme teraz urobiť čo najviac! A vás, ako občiansku verejnosť, voličov, ktorí rozhodujú o zložení nášho parlamentu, prosím o podporu vhodeným hlasom, a ešte aj získanie ďalších ľudí pre kresťanské a konzervatívne idey pre naše politické dianie. Aby sme ich mohli prinášať a chrániť.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore