13 640-krát ďakujem za dôveru

Srdečné a mnohonásobné ďakujem všetkým vám, priateľom, známym, podporovateľom, a všetkým mne neznámym, ktorí ste mi prejavili svoju dôveru a dali ste mi volebný hlas pre pôsobenie v NR SR! 

Bohu ďakujem za podnety a požehnania v kampani, za to, že Kresťanskodemokratické hnutie je späť v slovenskom parlamente a tiež za zvolených kolegov poslancov, že sú to kvalitní a veriaci ľudia, ktorí si ctia Boha a učenie apoštolov v biblickej a kresťanskej tradícii nášho národa.

Pociťujem satisfakciu, že to, čo som v modlitbe za Slovensko a budúci parlament pred istým časom pochopil – že mám ísť a pomôcť KDH prinavrátiť do parlamentu, som svojím pôsobením a vašou podporou napomohol. Vážim si to a prosím o pokračujúce modlitby – teraz naliehavo za zostavenie co najlepšej vlády a celkovo za hodnotovo zdravý politický vývoj na Slovensku.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore