Uskutočnila sa 7. konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny. Teším sa z rozvoja paliatívy na Slovensku

7. konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny mala doteraz najvyššiu účasť – až 175 prihlásených. Prvú takúto konferenciu som mal možnosť uviesť a podporiť ako europoslanec pred pár rokmi: konala sa v Európskom dome na Palisádoch, v máji 2015.

Teším sa z rozvoja dobrých vecí na Slovensku. Paliatíva je jednou z nich.

Privítania konferencie sa ujala Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prvý blok bol o tom, čo bolí paliatívu na Slovensku a prečo sa nedokáže rozvíjať inak, než udržiavaním entuziazmu a potreby robiť dobré veci.

V prednáške Henriety Tulejovej prišli fakty a podpora ekonómov pre dofinancovanie zdravotníctva.

Kolega – poslanec NR SR dr. Peter Stachura riešil zber štruktúrovaných dát z mobilných hospicov a prezentoval prvé výsledky projektu REACT, ktorý doteraz bezprecedentným spôsobom podporil mobilné hospice na Slovensku. 

Andrea Škripeková zdôraznila vo svojej prednáške, že by sme sa mali posunúť od leitmotívu pri tvorbe legislatívnych zmien o paliatívnej a dlhodobej starostlivosti – VECI, KTORÉ SA STANÚ OSOBNÝMI, STANÚ SA DÔLEŽITÝMI – ku: UROBIŤ DÔLEŽITÉ VECI SYSTÉMOVÝMI. Obhájila pokračovanie tohto projektu s alokáciou vyše 8 miliónov EUR deň pred konferenciou na komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko na roky 2021-2027.

Program konferencie bol dynamický a energia sa striedala: zazneli odborné prednášky o liečbe bolesti, o starostlivosti o seba a prevenciu syndrómu vyhorenia a dostali sme sa aj k téme detskej paliatívy. Túto otvorila v prvom bloku Mária Jasenková, zakladateľka prvého detského mobilného hospicu Plamienok a nazrela do budúcnosti detskej paliatívy.

V záverečnom bloku však odzneli aj témy Starostlivosť o matku po perinatálnej strate a dychberúca prednáška primárky Dany Dolinkovej o umieraní novorodených detí… PALIATÍVA JE O VÝNIMOČNÝCH ĽUĎOCH, VO VÝNIMOČNÝCH SITUÁCIÁCH…

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore