Europoslanec Škripek kritizuje španielsku školu, ktorá v knižniciach zakázala 200 detských kníh

Europoslanec Branislav Škripek (Kresťanská únia) v rozprave Európskeho parlamentu poukázal na problém v španielskej škole, ktorá hrubo zasiahla do  rozhodovania rodičov ohľadom výchovy svojich detí a tým aj do kultúrneho dedičstva Európy.

Deti v španielskych školách si už nebudú môcť požičať z knižnice cez 200 kníh, nakoľko podľa španielskej školskej komisie pre rodovú rovnosť sú tieto rozprávky sexistické. 

„Na týchto rozprávkach vyrastali celé generácie európskych detí a učili sa z nich, aké sú v živote správne hodnoty – hodnoty dobra a zla,“ podotkol Branislav Škripek vo svojom vystúpení. „Sú to hodnoty, ktoré formujú charakter človeka, ktorý sa potom dokáže  postaviť za to, čo je v živote správne a proti tomu, čo je v živote nesprávne a zlé.

Rozprávky bratov Grimmovcov ako Červená Čiapočka, Snehulienka a iné, ale aj rozprávanie o svätom Jurajovi, čo porazil draka, skrývajú v sebe silnú symboliku a múdrosť, ktorá sprevádza ľudské pokolenia množstvo rokov. Takéto príbehy pomohli generáciám rodičov vychovávať svoje deti ku základným ľudským hodnotám biologického pohlavia a prirodzenej rodiny. Tieto rozprávky majú v sebe hlboko zakódované pravdy, ktoré sú dnes neraz spochybňované a vysmievané. Preto je nepochopiteľné, že sa takéto knihy zakazujú deťom čítať.

Branislav Škripek ďalej pokračoval: „Myslím si, že toto je ukážka spupnej liberálnej genderovej diktatúry uzurpujúcej práva rodičov na určovanie, čo je pre deti správne, ktorá sa plíži do detstva detí. Štátna komisia nemôže obmedzovať výber rozprávkových kníh pre deti. To je úloha rodičov, aby o tom rozhodovali.“

Hovoriť však o tomto probléme v EP nestačí. Branislav Škripek ako predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) preto oslovil španielsku stranu Contigo MÁS, ktora je členskou stranou ECPM. ,,Naša lokálna členská  strana v Španielsku bude v tejto záležitosti intervenovať. Považujem totiž za potrebné vždy stáť odvážne a nahlas na strane rodičov,“ dodáva Branislav Škripek, ako predseda ECPM, na záver.

Vystúpenie Branislava Škripeka v Európskom parlamente si môžete pozrieť TU.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Návrat hore